Kwaliteit

Een beter dan gemiddelde kwaliteit wordt behaald door verregaand te detailleren en zo mogelijk niet van 'vakmanschap' afhankelijk te zijn, door gebruik te maken van bewezen details, systemen en materialen, door vele tussenopleveringen tijdens de bouw en tenslotte door verregaand prefab voorbereidingen te treffen en alsdan te werken in een klimaattechnisch en ergonomisch beheerste omgeving.

Snelheid

Gedetailleerde planning voor iedere arbeidsgang in het proces maakt parallel werken mogelijk. Werkvoorbereiding a la Billy boekenkast van Ikea vermijdt uitzoeken, heen en weer lopen en materiaal of gereedschap zoeken. Prefab voorbereiding brengt het aantal handelingen op de bouwplaats tot een minimum. Bedrijfstijd op de bouw wordt gemaximaliseerd, rekening houdend met de belasting van de omgeving.

Energiebewust

Er dient een goede samenhang te zijn tussen de bouwstructuur en de systemen in de woning op het gebied van elektra, regelingen en beveiliging, op het gebied van verwarming, ventilatie, water en warmteterugwinning. Wij dragen een energiebewuste en betaalbare oplossing aan.

Transparantie

De Financiele transparantie wordt vormgegeven door een open calculatie met inzage in kosten en winst en risico. Verder geven wij volledige inzage in ons eigen proces, de correspondentie en de boekhouding.