Elka bouw richt zich op individuele woningbouw, voornamenlijk nieuwbouw, maar ook aanbouw, verbouw en renovatie.

Het is opgestart vanuit een eigen behoefte aan kwalitatief goede aannemers voor een projectontwikkeling met veel bouwvolume. We zijn toen (2002) zelf gestart als aannemer vanuit de overtuiging dat als we alles goed doen, de gemiddelde bouwtijd met 70% kan worden gekort en de bouwkosten met 30%. Daar zijn we nog niet omdat het een opvoedingsproces behelst van alle toeleveranciers waar we mee werken. We denken wel al een stukje op de goede weg te zijn.

Voor ons is ieder project een verdere stap in die richting en een tevreden klant de opstop naar de volgende opdracht.